Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II

( Cập nhật lúc: 22/01/2020  )
Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) được triển khai giai đoạn II từ năm 2019 tại ba xã: Mỹ Phương, Yến Dương (Ba Bể), Phương Viên (Chợ Đồn) đã làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.


 

 

Hội nghị bàn tròn cấp huyện tạo sự gắn kết giữa chính quyền và các nhóm sản xuất, kinh doanh

 

Thực hiện chương trình, đơn vị triển khai là Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Quản lý dự án FFF Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khảo sát về thực trạng sản xuất, kinh doanh và chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp tại 03 xã thực hiện dự án, đồng thời cử 55 lượt cán bộ và thành viên Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX), lãnh đạo địa phương tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng thúc đẩy và phương pháp phân tích thị trường, kỹ năng truyền thông, hội thảo lập kế hoạch chương trình, kỹ năng viết dự án do Chương trình FFF của Trung ương Hội tổ chức.

HTX Yến Dương, xã Yến Dương (Ba Bể) là một trong những đơn vị triển khai thực hiện Chương trình FFF, giai đoạn II. Theo đó HTX đã thay đổi hướng phát triển kinh doanh, áp dụng những kinh nghiệm trong khâu tổ chức sản xuất bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, HTX Yến Dương đã xác định được hướng phát triển và tạo việc làm cho các thành viên và người dân địa phương. Hiện nay HTX có 25 thành viên, liên kết với 170 hộ xã viên tại địa phương trong hoạt động sản xuất.

 

 

HTX Yến Dương tổ chức liên kết nhóm hộ sản xuất kết hợp làm du lịch

 

Các sản phẩm được được HTX Yến Dương tập trung sản xuất và đưa ra thị trường như bí xanh thơm, gạo nếp Tài, miến dong tráng tay, sản phẩm đan lát thủ công truyền thống mây tre đan, mây sả đan và các hoạt động liên quan tới dịch vụ du lịch trải nghiệm… HTX đã tổ chức 07 nhóm hộ tham gia kinh doanh liên kết như nhóm trồng và sản xuất bí thơm cho 67 hộ liên kết tham gia; nhóm trồng và sản xuất lúa nếp Tài có 34 hộ tham gia; nhóm đan lát thủ công truyền thống từ trúc, mây tre đan gồm 25 hộ tham gia và liên kết, hỗ trợ tiêu thụ một số mặt hàng nông sản của địa phương cho hơn 170 hộ, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình FFF cũng gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện, đó là HTX chưa kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp (gỗ) nên sản phẩm gỗ đang bị tư thương ép giá. Thiếu sự liên kết giữa các thành viên HTX và người sản xuất để hình thành vùng nguyên liệu, thiếu sản phẩm để đưa ra thị trường. Ngoài ra, đường giao thông liên thôn, đường vào khu sản xuất khó khăn. Diện tích đất sản xuất  manh mún nhỏ lẻ, không tập trung và thiếu kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm làm ra chưa có thị trường ổn định, giá cả bấp bênh…

Để Chương trình FFF được triển khai có hiệu quả mang lại lợi ích cho người dân, đặc biệt là các hộ người dân tộc thiểu số. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức được 03 Hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Mỹ Phương, Yến Dương, Phương Viên; 02 hội nghị bàn tròn cấp huyện, nhằm trao đổi, tạo sự thống nhất giữa các nhóm nông dân trồng rừng và trang trại, lãnh đạo các thôn, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan, tạo điều kiện và hỗ trợ cho sự phát triển và liên kết của các nhóm trong sản xuất và kinh doanh.

 

Giai đoạn II (2019-2022), chương trình FFF được thực hiện chủ yếu ở 4 tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Yên Bái. Mục tiêu của Chương trình đó là các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại là phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương..

 

Thông qua các Hội nghị bàn tròn, các HTX đã tháo gỡ được một số khó khăn, nắm rõ một số chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và lập kế hoạch sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường. Cụ thể, các sản phẩm của HTX đã được tỉnh đưa đi giới thiệu tại các thị trường như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sài Gòn và mở được một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP. HTX Nhung Lũy (Ba Bể) đã được Chi cục PTNT và Văn phòng Điều phối giảm nghèo hỗ trợ một nhà màng ứng dụng công nghệ cao và dây chuyền máy sấy sản phẩm tổng trị giá 600 triệu. HTX Hoàn Thành được Văn phòng điều phối xây dựng NTM hỗ trợ một dàn máy xay xát tổng trị giá 150 triệu. Một số thành viên HTX đã được đào tạo để nâng cao năng lực quản lý…

Thực hiện Chương trình FFF trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, các cơ chế, chính sách liên quan tới các THT, HTX được thúc đẩy thuận lợi hơn; khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính của các THT, HTX đã được tăng lên thông qua chuỗi giá trị gắn bình đẳng giới và cung cấp dịch vụ cho các thành viên; giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia trực tiếp của các THT, HTX và lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp, tiếp cận các dịch vụ văn hóa và xã hội được cải thiện và bình đẳng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững của tỉnh./.


Nguồn: Nguyễn Nghĩa/baobackn.org.vn
Sign In