Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

( Cập nhật lúc: 25/02/2019  )
Nhằm lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Kạn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, Lễ hội lồng tồng mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.


Theo đó, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp cơ quan, qua các buổi sinh hoạt chi hội, trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh... Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để cán bộ, hội viên nông dân đón Tết trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ hội viên nông dân, đặc biệt là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 

Cán bộ, hội vên nông dân huyện Ba Bể tham gia hoạt động thi làm bánh dầy tại Lễ hội lồng tồng Ba Bể năm 2019

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, phong tục của địa phương. Phối hợp tổ chức tốt đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Hội viên nông dân huyện Bạch Thông tham gia giao lưu bóng chuyền hơi tại Lễ Hội Lồng tồng Phủ Thông năm 2019

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Vận động các hộ gia đình hội viên nông dân tích cực thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, đường phố, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động tích cực phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Theo đó các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 6 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ hội viên nghèo và tặng 29 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho tân binh là con hội viên nông dân lên đường nhập ngũ năm 2019. Hỗ trợ ủng hộ 10 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nghèo tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới.

Với các hoạt động thiết thực đó các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã tạo không khí phấn khởi đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 lành mạnh, đầm ấm,tích cực tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới tổ chức tại địa phương đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In