Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 28/12/2019  )
Sáng ngày 27/12/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020".


Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội khóa 14, đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện Đề án 61 tỉnh, đại diện BCĐ thực hiện Đề án 61 các huyện, thành phố; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá, trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW các cấp đã thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền và chủ động xây dựng nội dung phối hợp với các ngành. Cấp ủy các cấp chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn, hằng năm UBND các cấp đã tạo điều kiện bố trí bổ sung ngân sách cho nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ đó, đã tạo được nguồn lực to lớn để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, tham mưu với cấp uỷ các cấp về công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, kịp thời có ý kiến đề xuất, kiến nghị để chỉ đạo thực hiện; tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 07 sở, ngành và thực hiện các nội dung đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Cụ thể như sau:

Thực hiện Đề án đổi mới và nâng hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong 10 năm, Hội Nông dân đã tham mưu đề xuất UBND các cấp xem xét cân đối ngân sách địa phương bổ sung cho nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được 5,69 tỷ đồng. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang quản lý và triển khai thực hiện là 22.792 triệu đồng (trong đó: Trung ương Hội ủy thác 12.400 triệu đồng, hỗ trợ cho 294 hộ vay, nguồn tỉnh là 5.099 triệu đồng, tổng nguồn vốn cấp huyện và xã là 5.293 triệu đồng) hỗ trợ cho 314 hộ vay để phát triển sản xuất. Qua kiểm tra, giám sát thực hiện vốn vay, cho thấy các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và được chuyển giao khoa học trước khi giải ngân. Một số dự án điển hình như: dự án trồng và chăm sóc cam quýt ở xã Quang Thuận, Dương Phong; dự án trồng chuối và sấy khô nông sản ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; dự án Nuôi rắn hổ mang ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; dự án chăn nuôi trâu bò vỗ béo ở xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm…

Bên cạnh đó, để hỗ trợ hội viên, nông dân có vốn phát triển kinh tế, trong những năm qua Hội Nông dân đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 585.683 triệu đồng hỗ trợ cho 12.840 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện giúp 1.341 hộ nông dân vay với tổng số tiền vay là 101,424 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời, phối hợp với các ngành tổ chức được 7.630 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học mới vào sản xuất; cung ứng 51.644 cây giống, 23.165 con giống, 7.088 tấn phân bón các loại; phối hợp triển khai thực hiện đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), đến nay đã có 98 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

 

Đồng chí Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác tham mưu thực hiện Đề án 61

Công tác vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức Kinh tế tập thể, liên kết sản xuất. Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 946 lớp tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho 42.515 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; tổ chức hướng dẫn thành lập, hỗ trợ hoạt động 26 hợp tác xã với 274 thành viên. Điển hình như: HTX Hoàng Huynh, HTX Yến Dương, HTX Hoàn Thành,... bước đầu tổ chức các hoạt động sản xuất, chế biến và có sản phẩm ra thị trường và được công nhận sản phẩm OCOP. Qua các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nông dân cùng nhau phát triển sản xuất, giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung kết nối thị trường, góp phần tăng thu nhập cho hội viên, nông dân. Thông qua các hoạt động đã thu hút, kết nạp mới được 9.816 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên 49.981hội viên/58.377 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 83,7% so với tổng số hộ nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên  tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của cùng với nhà nước làm đường bê tông nông thôn, tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, ra quân nạo vét kênh mương nội đồng, vận động nông dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được 8.379 triệu đồng, góp công lao động để làm mới, sửa chữa 1.757 km kênh mương, 1.308 km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác ở nông thôn. Từ phong trào đã góp phần đưa 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, các cấp Hội đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội khóa 14, đơn vị tỉnh Bắc Kạn,

Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 61

Sau khi nghe báo cáo trình bày tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế trong triển khai thực hiện và đưa ra nhiều giải pháp tích cực để thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án. Đối với cơ quan Thường trực, tích cực chủ động trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện sáng tạo, nắm chắc các chủ trương chính sách để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện thực hiện Đề án có hiệu quả; Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tích cực hơn và làm tốt vai trò chỉ đạo thực hiện.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn đã khen thưởng cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ./.                                      

   

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In