Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển

( Cập nhật lúc: 14/10/2020  )
Là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

 

 

Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh ta có sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 1998 – 2003, Hội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các nội dung công tác hội và phong trào nông dân, khích lệ hội viên tích cực lao động, sản xuất, phát động các phong trào thi đua yêu nước... Đây được coi là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm khuyến khích, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của hội viên, nông dân. Trong đó, Hội đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điểm; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó đã thu hút sự tích cực tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên. Từ năm 2015 đến nay, có tổng số hơn 57.000 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua tuyên truyền, vận động, phong trào đã làm chuyên đổi nhận thức sản xuất của hội viên, nông dân từ sản xuất tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tìm tòi, học hỏi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con cho thu nhập cao, như: chăn nuôi lợn bản địa, chăn nuôi rắn, nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi ngựa bạch, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ… điển hình như: hộ ông Ngôn Văn Sơn, xã Nam Mẫu đã đầu tư phát triển dịch vụ du lịch có thu nhập đạt trên 700 triệu đồng/năm; hộ bà Lường Thị Thiêm, xã Như Cố với mô hình sản xuất và chế biến chè và chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi trâu vỗ béo và kinh doanh dịch vụ có thu nhập đạt 690 triệu đồng/năm; hộ ông Dương Văn Tui, xã Yên Đĩnh với mô hình trồng rừng và kinh doanh dịch vụ cho thu nhập đạt 696 triệu đồng/năm... Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được nhân rộng đã tạo thành vùng sản xuất hàng hóa như: Cam quýt ở Quang Thuận, Dương Phong (Bạch Thông); Hồng không hạt ở Ba Bể, Chợ Đồn. Dong riềng ở Na Rì, Bí thơm ở Ba Bể... Nhiều sản phẩm của bà con nông dân được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể như: gạo Bao Thai Chợ Đồn, Miến dong Bắc Kạn, quýt Bắc Kạn...

Hội Nông dân các cấp đã tích cực phối hợp thu hút các nguồn lực về vốn, giống, vật tư, kỹ thuật… tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển sản xuất, thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Hội đã chỉ đạo các cấp phối hợp với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh mở các lớp dạy nghề cho nông dân với tổng số trên 450 học viên tham gia với các nghề: Trồng nấm, chế biến gừng, nghệ, sử dụng thuốc thú ý trong chăn nuôi,... Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 925 lớp với trên 54.000 lượt hội viên tham gia. Cung ứng 352,7 tấn phân bón các loại, 6.000 cây giống, 6.200 con giống cho hội viên phát triển sản xuất. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh như: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tạo điều kiện cho các hộ gia đình hội viên được tiếp cận thêm nguồn vốn vay thông qua tín chấp của Hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng phát triển tăng trưởng nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý là trên 22 tỷ đồng với hơn 500 hộ vay...

Dưới sự giúp đỡ của tổ chức Hội, nhu cầu hợp tác của nông dân được đẩy mạnh. Hội viên đã tích cực tham gia thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Hiện nay toàn tỉnh có 123 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, trong đó Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 27 hợp tác xã với 281 thành viên và 78 tổ hợp tác với 1.196 thành viên. Nhiều cán bộ Hội ở cơ sở, những hộ sản xuất kinh doanh giỏi là những sáng lập viên, là thành viên tích cực trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của hợp tác xã. Đời sống của hội viên được nâng lên, tạo đà cho các phong trào đạt kết quả cao như phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2015 đến nay, hội viên nông dân đã đóng góp gần 6 tỷ đồng tiền mặt, hơn 390.000 ngày công lao động, hiến hơn 68.000 m2 đất để làm các công trình phúc lợi. Làm mới và sửa chữa 465 km đường bê tông, sửa chữa kiên cố 371 km kênh mương nội đồng, góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn... Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh đã xây dựng, duy trì được nhiều mô hình như: “Chi hội nông dân tự quản an ninh”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”... giúp cho tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư được giữ vững.

Những kết quả đạt được đã và đang góp phần nâng cao vị thế tổ chức Hội, thu hút thêm nhiều nông dân vào Hội, làm cho tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 1998, số hội viên nông dân chiếm khoảng 54% trong tổng số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, đến nay tỷ lệ này đã nâng lên 84%; 100% thôn, bản, tổ phố có nông dân đều có tổ chức hội, 100% cán bộ hội từ cơ sở trở lên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Đời sống của bà con nông dân được nâng lên rõ rệt, số hộ hội viên nghèo giảm từ 32,8% (năm 2015) xuống còn 23,62% (năm 2019). Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào, động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân… làm cho tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào ở nông thôn./.

 


 

Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In