Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XII)

( Cập nhật lúc: 25/12/2018  )
Sáng ngày 25/12/2018 tại Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của 06 đơn vị gồm: Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Triệu Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Hà Văn Tiềm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn giới thiệu 3 chuyên đề, là những nội dung cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương VIII, như: Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Đ/c Triệu Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII, khoá XII tại Hội nghị

Sau Hội nghị, cấp ủy, chi bộ các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng nội dung cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động viết bài thu hoạch. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị./.

 

Hồng Chiêm, Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In