Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 600 hội viên nông dân trên địa bàn các huyện Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

 


Tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

 

Tại các buổi tuyên truyền, hội viên, nông dân đã được báo cáo viên Bảo hiểm xã hội triển khai tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó tập trung chuyên sâu về nội dung bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi, mức đóng, mức giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, tư vấn, hướng dẫn cho hội viên, nông dân đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cho hội viên nông dân đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm giúp cho hội viên, nông dân hiểu được các chính sách cũng như thấy được lợi ích thiết thực và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In