Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 19/11/2020  )
Trong tháng 11/2020, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 12 lớp tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về bảo vệ môi trường cho hơn 1.000 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.


 

Toàn cảnh lớp tuyên truyền tại xã Cổ Linh

 

Tại các lớp tuyên truyền, các học viên được bà Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm phổ biến một số nội dung chính của Luật Bảo vệ môi trường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa, kiểm soát rác thải nhựa và công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

 

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện thành công tiêu chí số 17 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.


 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In