Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông về giảm nghèo cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức 07 lớp truyền thông về giảm nghèo cho 350 hội viên nông dân tại các xã của huyện Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông.


Tại các lớp truyền thông, các học viên được báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh triển khai một số văn bản, chính sách về giảm nghèo của trung ương và của tỉnh; tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo; giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo thời gian tới.

 

Đồng chí Bế Hà Xuyên - Phó Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh trao đổi một số văn bản, chính sách về giảm nghèo tại xã Lương Thượng

 

Thông qua các lớp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình trong việc tham gia thực hiện Chương trình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới./.

 


Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In