Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông công tác dân số cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 01/11/2018  )
Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về vai trò và tầm quan trọng của nam giới trong thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ. Vừa qua, tại Hội trường thôn Nà Vài, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông công tác dân số cho 58 đại biểu là chi hội trưởng, hội viên nông dân tại các thôn Nà Vài, Nà Toòng và Bó tình.


Toàn cảnh buổi truyền thông công tác dân số tại thôn Nà Vài, xã Lãng Ngâm

Tại buổi truyền thông các học viên được nghe báo cáo viên thông tin về các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công các dân số, kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; già hóa dân số và chung tay chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Quyết định số 723 ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong Nghị quyết 21 có hai điểm mới cơ bản: Thứ nhất, việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề duy trì mức sinh thay thế đã có những thành tựu suốt 10 năm qua, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Theo đó, vận động giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao, vận động sinh đủ 2 con ở những địa phương có mức sinh thấp. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe giới thiệu một số chính sách, chế độ hiện hành đối với người cao tuổi; những điều cần biết về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số trong tình hình mới. Từ đó, tuyên truyền đến hội viên nông dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In