Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”

( Cập nhật lúc: 23/01/2019  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" (từ năm 2015 - 2018) và lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn". Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.


 

Toàn cảnh Hội nghị

Từ năm 2015, việc khai thác và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” đã bước đầu tạo sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các cơ sở sản xuất chế biến miến dong với nông dân nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh trên thị trường cả nước, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm miến dong đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”, quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” và một số nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của các cơ sở sản xuất, chế biến miến dong như: quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy trình kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn mang nhãn hiệu tập thể, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, quy định đóng gói bao bì... Trong quá trình sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đa số các đại biểu mong muốn các cấp, các ngành cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến miến dong và người dân cần có sự liên kết chặt chẽ, hài hòa để tạo ra vùng nguyên liệu ổn định; các cơ sở cần ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu với người dân giúp cho người dân yên tâm sản xuất; cơ quan quản lý nhãn hiệu cần chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận những ý kiến của các đại biểu đóng góp thiết thực sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”, quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”. Đồng thời đề nghị các cơ sở sản xuất miến dong đang sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nội dung theo quy chế đã đề ra và tổ chức ký kết hợp đồng mua nguyên liệu với người dân ngay từ đầu vụ, xây dựng mẫu mã, quy cách sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của người tiêu dùng, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để phát huy được sức mạnh, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” với các sản phẩm khác trên thị trường./.

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In