Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi về chất thải túi ni lông cho cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 12/06/2018  )
Trong các ngày 11-12/6/2018, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi về chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường” cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân thuộc các huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.


 

Đồng chí Đỗ Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được thảo luận, trao đổi các kiến thức cơ bản như: Chỉ thị số 25/CT - TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và Quyết định số 582/QĐ -TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023; Kỹ năng tuyên truyền vận động không sử dụng túi ni lông bảo vệ môi trường và xử lý chất thải túi ni lông; Tác hại của túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và đời sống, thu gom, tái chế túi ni lông; Giới thiệu các công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn...

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc sử dụng túi ni lông và hướng đến việc hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày; khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In