Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huân kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải, chất thải nông thôn

( Cập nhật lúc: 05/10/2020  )
Trong 2 ngày 29-30/9/2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững -Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải, chất thải nông thôn cho 200 cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân của 4 huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn và huyện Bạch Thông.Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được Tiến sĩ Trần Văn Miều - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam truyền tải những nội dung về Các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Những kiến thức chung về rác thải và công tác bảo vệ môi trường nông thôn Việt Nam; Giới thiệu một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải và chất thải bảo vệ môi trường; Hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón sử dụng trong nông nghiệp; Kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn Việt Nam…

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên và các học viên đã có những trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan, bên cạnh đó các học viên cũng chia sẻ thông tin liên quan đến môi trường tại địa phương. Sau buổi tập huấn các học viên tham dự đã có nhiều kiến thức bổ ích và áp dụng vào thực tiễn tốt hơn giúp xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp./.

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In