Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 06/03/2019  )
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chung tay góp sức, phát huy nội lực xây dựng NTM.


Hiện nay, Hội Nông dân huyện Bạch Thông có hơn 5.600 hội viên sinh hoạt tại 155 chi hội. Xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của huyện về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến hội viên nông dân. Việc tuyên truyền được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, phối hợp tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn, qua các chương trình giao lưu, văn nghệ, bản tin nông dân… Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Cùng với việc tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phát động sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng NTM với nhiều nội dung phong phú, thiết thực góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân huyện cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như huy động vốn, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… để giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Hiện hội quản lý 62 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng, cho hơn 1.800 lượt hội viên vay. Các nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình nông dân.

 

 

Tích cực tham gia xây dựng NTM, nhiều hộ nông dân trên khắp các địa phương đã nỗ lực thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả,

vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tiêu biểu như: Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lưu Chấn Thụ (Quang Thuận) cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi của gia đình bà Trần Thị Rộng (Dương Phong) cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, đã trừ chi phí… Năm 2018, toàn huyện có 1.520 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 588/1.520 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp Trung ương 05 hộ, cấp tỉnh 11 hộ; cấp huyện 156 hộ; cấp xã 416 hộ). Phong trào thi đua đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo kinh tế ở vùng nông thôn. Hoạt động kinh doanh dịch vụ có những bước phát triển rõ rệt, thị trường hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, người dân tích cực thâm canh tăng vụ, đưa giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã vận động hội viên, nông dân tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, nhà họp thôn… Năm 2018, hội viên toàn Hội đóng góp được hơn 4.500 ngày công lao động; trên 133 triệu đồng; 1,5 tấn xi măng; hiến hơn 600m2 đất để đổ bê tông 22 tuyến đường với tổng độ dài 1.886m; xây dựng mới 01 đập tràn; 07 tuyến kênh mương dẫn nước với tổng độ dài 1.500m; nạo vét 15.800m kênh mương để đảm bảo nước tưới cho sản xuất; xây dựng mới 04 nhà họp thôn và tu sửa 08 nhà họp thôn;

Hội thực hiện tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường được 12 buổi cho 450 hội viên tham gia; tuyên truyền về phòng tránh một số bệnh thường gặp trong mùa hè được 02 buổi cho 86 hội viên tham gia; triển khai xây dựng mới 12 lò đốt rác thải theo nhóm hộ, xây dựng được 17 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”, duy trì lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường. Triển khai nhân rộng thêm 83 mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” tại xã Vi Hương, Cẩm Giàng, Dương Phong, Quang Thuận, Hà Vị, Tân Tiến, Nguyên Phúc, thị trấn Phủ Thông.

Cùng với đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng vận động hội viên, nông dân tích cực xây dựng NTM thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, đã có hơn 5.600 hộ hội viên đăng ký đạt gia đình văn hóa năm 2018. Kết quả đạt được từ cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng NTM tại các địa phương.

Với những cách làm thiết thực, sáng tạo trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM tại địa phương./.


Nguồn: Lường Loan/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In