Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH huyện Chợ Đồn tập huấn quy trình cho vay vốn tại Xã Đại Sảo

( Cập nhật lúc: 07/08/2018  )
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động tín dụng chính sách cho các tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội - Phòng giao dịch huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) phối hợp với các Hội đoàn thể xã Đại Sảo tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2018 cho các tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã.


 

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Chợ Đồn tập huấn quy trình cho vay vốn tại xã Đại Sảo

 

Tham gia lớp tập huấn, các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã được truyền đạt, hướng dẫn những nội dung, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cho vay theo phương thức uỷ thác của Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị xã hội các cấp, gồm các nội dung về chương trình cho vay, công tác ủy thác cho vay qua hội đoàn thể, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, triển khai các văn bản mới; một số tồn tại về công tác ủy thác vay vốn. Hướng dẫn lưu hồ sơ tại hội đoàn thể và tổ, quy trình cho vay và hướng dẫn ghi chép hồ sơ, các mẫu biểu…

Hiện nay, tổng dư nợ được ủy thác thông qua các tổ chức chính trị trên toàn xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn đạt: trên 11tỷ đồng, số tổ tiết kiệm và vay vốn đã được ký hợp đồng ủy thác trên địa bàn là 09 tổ. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 3.768.500.000 đồng với 3 tổ; Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý trên 2 tỷ đồng với 2 tổ; Hội Cựu chiến binh quản lý: trên 3 tỷ đồng với 2 tổ; đoàn thanh niên quản lý: trên 2 tỷ đồng với 2 tổ . Nợ quá hạn hiện nay tại Phòng giao dịch huyện của toàn xã chiếm 0,33%.

Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ uỷ thác vốn vay, từ đó, vận dụng vào thực tiễn tại cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc quản lý tín dụng chính sách an toàn, hiệu quả và củng cố mối quan hệ giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị xã hội, đưa hoạt động uỷ thác của các cấp Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên đi vào nề nếp. Đồng thời, giúp việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương./.


Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In