Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số hoạt động nổi bật của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 28/01/2021  )
Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua.

 

Dưới đây là một số hoạt động nổi bật của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

năm 2020

 

1. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, điển hình như: Tổ chức Diễn đàn Nông dân khởi nghiệp với sự tham gia của hơn 40 Hợp tác xã và Tổ Hợp tác sản xuất; Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi như Giải bóng chuyền nông dân, Hội thi Tìm hiểu kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, Liên hoan Tiếng hát đồng quê…

 

 

Diễn đàn Nông dân khởi nghiệp

 

2. Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh quan tâm chú trọng, số hội viên được kết nạp là 1.009 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là 50.336/60.419 hộ sản xuất nông nghiệp (chiếm 83,3% so với số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp).

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong năm thu hút trên 11.000 hộ đăng ký, kết quả bình xét có gần 4.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% kế hoạch.

4. Phát triển và sử dụng có hiệu quả ngồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng nguồn vốn QHTND trên địa bàn tỉnh đến nay là 21,988 tỷ đồng; Phối hợp với các Ngân hàng triển khai cho hơn 14 nghìn hộ hội viên, nông dân vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ 779,188 tỷ đồng.

5. Phối hợp với các ban, ngành chuyên môn triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, điển hình như: Phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cung ứng 534 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, BQL Dự án CSSP, Công ty GVA xây dựng chuỗi liên kết khoai tây vụ đông trên địa bàn tỉnh với 598 hộ tham gia trồng khoai tây, đồng thời hướng dẫn thành lập được 44 tổ hợp tác. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại FFF II do tổ chức FAO tài trợ...

 

 

Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho các Hợp tác xã trong tỉnh quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương

tham gia Hội chợ quảng bá sản phẩm tại Thủ đô Hà Nội

 

6. Tích cực tham gia và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020. Đưa nội dung tham gia Đề án OCOP vào chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội trong tỉnh; Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội trực tiếp hướng dẫn xây dựng 10 sản phẩm OCOP đạt 125% kế hoạch.

7. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020, dịp này Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiên tiến.

8. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng các mô hình canh tác hữu cơ như: Mô hình trồng và chăm sóc lúa Bao thai và Nếp tài theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn./.

Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In