Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trồng và tiêu thụ sản phẩm gừng

( Cập nhật lúc: 21/02/2019  )
Nhằm vận động hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường và liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn và Công ty TNHH VIET NAM MISAKI (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức ký kết các nội dung về thoả thuận hợp tác trồng và tiêu thụ sản phẩm gừng.


 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác trồng và tiêu thụ sản phẩm gừng

Theo đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ có trách nhiệm: Hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng gừng; vận động hội viên nông dân trồng gừng theo hướng sản xuất hàng hóa; hướng dẫn nông dân trồng gừng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp củ gừng thương phẩm đảm bảo chất lượng; liên kết với Công ty TNHH VIET NAM MISAKI bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hội viên nông dân. Công ty TNHH VIET NAM MISAKI có trách nhiệm: Tư vấn, thông tin giá cả, thị trường cho cán bộ, hội viên nông dân; hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân để tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp với Hội Nông dân xây dựng vùng nguyên liệu, hướng dẫn hội viên, nông dân trồng gừng theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ký kết hợp đồng với các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng gừng; cung cấp bao bì đựng củ gừng thương phẩm và chịu trách nhiệm thu mua củ gừng do hội viên nông dân sản xuất theo hợp đồng đã ký kết.

Dự kiến năm 2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trồng 10ha. Từ thoả thuận hợp tác này sẽ góp phần hỗ trợ nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững./.


Hà Thoa - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In