Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 61 tại huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 24/09/2020  )
Ngày 23/9/2020, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020” tại huyện Na Rì.


 

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh làm việc với huyện Na Rì

 

Thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các hội, đoàn thể, các địa phương phối hợp thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong phát triển kinh tế, huyện đã xây dựng được nhiều mô hình, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao thu nhập, đời sống người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng có chuyển biến tích cực. Các Dự án trồng hồng không hạt, cam đường canh, trồng dược liệu, chăn nuôi trâu cái sinh sản, nuôi gà thịt…đã và đang được nhân ra diện rộng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Toàn huyện hiện nay có 20 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, 4 sao; huyện đạt 183/304 tiêu chí/16 xã xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,44 tiêu chí…

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh, huyện cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Đề án 61 để đưa ra những giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. Về cơ chế chính sách của Nhà nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, tuy nhiên, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm còn nhiều khó khăn; hiệu quả sử dụng đồng vốn chưa được như mong muốn; một bộ phận người dân còn tư tưởng ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; nguồn kinh phí của huyện còn ít nên việc cân đối hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế khó khăn…/.


Nguồn: Tùng Vân/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In