Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác Hội và phong trào dân 9 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 01/10/2020  )
Ngày 30/9/2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các huyện, thị, thành Hội báo cáo tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tháng 9, tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020); các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng nông thôn mới…

Trong 9 tháng năm 2020,các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn do mưa đá, dông lốc gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiệncác chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của Hội…được 1.706 buổi cho 50.249 lượt hội viên tham gia; 136 tin bài, 22 chuyên mục phản ánh các hoạt động của Hội trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Bắc Kạn; kết nạp mới được 795 hội viên nâng tổng số hội viên hiện nay lên là 49.829 hội viên; giới thiệu cho được 76 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 55 hội viên ưu tú được kết nạp vào đảng, sau đại hội đảng các cấp có 04 chủ tịch Hội Nông dân huyện tham gia BCH Đảng bộ huyện và 35 chủ tịch cơ sở Hội tham gia BCH Đảng bộ xã;Phối hợp tổ chức 435 lớp tập huấn kỹ thuật cho 24.944 lượt hội viên tham gia; Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có 11.031 hộ đăng ký; Triển khai các nguồn vốn vay giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất như: nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh là 21,988 tỷ đồng/ 603 hộ vay; vay vốn Ngân hàng Chính sách xã Hội 640,399 tỷ đồng/ 458 Tổ TK&VV/12.550 hộ; vayvốn Ngân hàng nông nghiệp và PTNT 120,954 tỷ đồng/103 tổ/1.501 hộ và vay vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Kạnlà21,086 tỷ đồng/57 tổ/265 hộ vay.

Cùng với việc tổ chứchội nghị giao ban công tác Hội 9 thángđầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnhđãkết hợptổ chức tổng kết10 năm thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 về ”đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn” và nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 về ”tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020” của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 04 và Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến với hội viên, nông dân, đồng thời hướng dẫn Hội cơ sở vận động hội viên, nông dân tham gia thành lập HTX và Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh. Qua đó, đã phối hợp cùng các cơ quan có liên quan thành lập được 27 HTX với 281 thành viên tham gia và thành lập được 78 tổ hợp tác với 1.196 thành viên tham gia.

Chủ động tham gia công tác quy hoạch và tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thay đổi nhận thức, phát huy vai trò là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới; đóng góp hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt trong đóng góp kinh phí, hiến đất và ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ủng hộ tiền, vật liệu để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được gần 10 tỷ đồng, góp hơn 614.000 ngày công lao động, sửa chữa gần 12.000 km kênh mương, gần 1.400 đường giao thông nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự ở cơ sở… hướng dẫn các cấp Hội xây dựng được 743 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” do Hội Nông dân tỉnh phát động, thường xuyên tuyên truyền hội viên duy trì các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp…

 

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Hội, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020 như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân đặc biệt là tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tuyên truyềnđại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Nhân dịp này, để động viên kịp thời sự nỗ lực của Hội Nông dân trong 10 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng cho 08 tập thể và 07 cá nhân./.


 

Thu Trang - Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In