Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Pác Nặm tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cơ sở

( Cập nhật lúc: 31/08/2018  )
Trong các ngày từ 28 - 31/8/2018, Hội Nông dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 128 đại biểu là Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã và Chi hội trưởng Hội Nông dân trên địa bàn huyện.Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị

và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được các đồng chí cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Pác Nặm và lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao đổi và truyền đạt các nội dung như: Công tác tuyên truyền, vận động; công tác xây dựng tổ chức Hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ Hội; Kỹ năng giao tiếp hành chính và kỹ năng diễn thuyết trước công chúng…

Qua lớp tập huấn các học viên nắm được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, giúp cán bộ Hội có thêm kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện thực tế ở cơ sở. Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In