Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bạch Thông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019

( Cập nhật lúc: 03/09/2019  )
Ngày 30/8/2019 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” và biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019.


Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Bạch Thông; đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BạchThông; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện, đại diện Ban Chỉ đạo Đề án 61 các xã, thị trấn và 30 đại biểu nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bạch Thông.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, huyện Bạch Thông đã đạt được những kết quả đáng kể trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã tích cực chủ động trong triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tác dụng tích cực góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy vận động công tác Hội và phong trào nông dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ đến nay UBND huyện đã cấp kinh phí hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ nông dân 110 triệu đồng, nguồn quỹ được triển khai cho 80 lượt hộ hội viên nông dân vay thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện vận động và quản lý đến nay trên 500 triệu đồng, các dự án đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ vay đã vươn lên làm giàu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.Thực hiện thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn về "Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ - CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ” đến nay huyện đã tổ chức triển khai thành lập được 09 tổ vay vốn, quản lý trên 5 tỷ đồngphối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác qua Hội Nông dân giúp nông dân vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, đến nay Hội Nông dân huyện quản lý 62 Tổ tiết kiệm và vay vốn cho hơn 2 nghìn hộ vay với tổng số tiền dư nợ là 84.458 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, Hội đã vận động hội viên nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vận động hội viên tham gia đóng góp hơn 12.000 ngày công lao động và hơn 650 triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông triển khai sâu rộng. Từ đó khích lệ, động viên nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả tại địa phương như: Mô hình trồng cây cam quýt xã Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong; mô hình chăn nuôi gà, lợn ở xã Đôn Phong, Quân Bình, Hà Vị; mô hình nuôi ong lấy mật xã Phương Linh… Qua phát động phong trào toàn huyện đã có 6.556 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký, qua bình xét có 1.568 lượt hộ hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 02 hộ, cấp tỉnh có 56 hộ, cấp huyện 233 hộ, cấp xã, thị trấn 1.277 hộ.


Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BạchThông đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ ở huyện Bạch Thông, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Đề án 61 của huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả Kết luận 61 và Quyết định 673 trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung về triển khai thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân. Hội Nông dân cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cũng như chủ động phối hợp với các ngành hỗ trọ nông dân để nâng cao giá trị sản xuất, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện có hiệu quả dịch vụ phát triển kinh - tế văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 

Đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch UBND huyện BạchThông trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019

 

Để thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021, Hội Nông dân huyện Bạch Thông tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tăng cường tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; đồng thời tăng cường chuyển giao tiến bộ khao học kỹ thuật công nghệ mới cho nông dân, đẩy mạnh công tác tín dụng, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay nhằm nâng cao chất lượng hộ sản xuất giỏi. 

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông đã tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Đề án 61 và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In