Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Ba Bể tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

( Cập nhật lúc: 22/01/2019  )
Vừa qua Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Năm 2018 Hội Nông dân huyện Ba Bể đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phối hợp tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội cho hơn 11.000 lượt hội viên, vận động hội viên tập trung lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và các hoạt động dịch vụ, dạy nghề hỗ trợ nông dân... Trong năm kết nạp mới được 264 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện đến nay là 8.484 hội viên chiếm 85,4% tổng số hộ nông lâm nghiệp; quỹ hội đạt 100% chỉ tiêu giao, bình quân 43.000đ/hội viên; tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn huyện có 1.280 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 421 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

 

Mô hình chăn nuôi lợn địa phương của hộ ông Triệu Kim Trìu xã Khang Ninh, huyện Ba Bể cho thu nhập cao và ổn định

Bên cạnh đó, Hội đã quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 85,626 tỷ đồng cho 2.408 hộ vay; cung ứng trên 36 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; thăm hỏi, giúp đỡ 27 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 7,65 triệu đồng, 430 ngày công lao động và 434 kg gạo; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8 nghìn lượt hội viên; tư vấn hướng dẫn thành lập được 5 tổ hợp tác và 01 hợp tác xã với 84 thành viên tham gia. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 153,2 triệu đồng và hơn 1.837 ngày công để sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình khác. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được các cấp Hội chú trọng và đã làm tốt công tác phối hợp vận động con em hội viên nông dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, thăm hỏi tặng 78 xuất quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ và tặng 10 xuất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách.

 

Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo thuận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với những nội dung cụ thể sau: Kết nạp mới 100 hội viên; 100% cơ sở Hội có hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 30% hội viên đăng ký thực hiện, 20% hộ hội viên đạt; duy trì 100% chi hội có quỹ, bình quân đạt 50.000đ/hội viên; phối hợp hướng dẫn xây dựng 02 mô hình kinh tế tập thể; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.100 lượt hội viên và phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ 40 triệu đồng trở lên.

Đồng chí Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể cho biết: “Để đạt các mục tiêu trên, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể luôn tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống; đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và theo hình thức kinh tế tập thể”./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In