Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

( Cập nhật lúc: 13/11/2018  )
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm) và nhằm đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức cơ quan.


Vừa qua, Công đoàn phối hợp với Ban Khuyến học cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật

Tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan đã được nghe bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi về các chủ trương, đường lối về công tác an sinh xã hội tại địa phương và định hướng chính sách BHXH, BHYT toàn dân đến năm 2020 theo Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, những nội dung cơ bản của Luật BHXH như: Đối tượng tham gia bảo hiểm; một số quyền lợi cơ bản của người tham gia bảo hiểm, mức hưởng, mức đóng và phương thức đóng BHXH...

 

Bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi về Luật BHXH

cho cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh

Qua Hội nghị tuyên truyền đã giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỷ luật công vụ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In