Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền phòng chống mua bán người, ma túy, mại dâm

( Cập nhật lúc: 16/08/2018  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 03 lớp tuyên truyền phòng, chống mua bán người, ma túy, mại dâm năm 2018 cho hơn 150 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tại xã Cao Thượng, xã Yến Dương huyện Ba Bể và xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.

 


 

Toàn cảnh lớp tuyên truyền phòng, chống mua bán người, ma túy, mại dâm tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể

Tại các lớp tuyên truyền các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về Luật phòng chống mua bán người, các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng, chống mua bán người và các quy định về chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Phổ biến, nâng cao nhận thức phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; Vận động toàn dân tích cực phát hiện tố giác và tham gia đấu tranh chống mua bán người ngay từ cơ sở; Thông tin về tình hình mua bán người, việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, những tác hại nghiêm trọng, những hệ lụy do những hành vi mua bán người và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động gây ra; thông tin về tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy, mại dâm với bản thân, gia đình và xã hội.

 

Học viên tham gia lớp tuyên truyền tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn trao đổi các ý kiến về phòng, chống mua bán người, ma túy, mại dâm

với đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh - Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH tỉnh

Thông qua lớp tuyên truyền nhằm giáo dục cho cán bộ và hội viên nông dân nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người, ma túy, mại dâm. Qua đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cũng như con em trong gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, chung tay xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In