Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 26/08/2019  )
Cuối tháng 8/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức 02 lớp tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới cho hơn 140 hội viên nông dân tại xã Quang Phong, huyện Na Rì và xã Dương Phong, huyện Bạch Thông.

 

 

Toàn cảnh lớp tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

 

Tại Hội nghị cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã thông tin, phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dânvề các nội dung như: Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP-BK); Nội dung, ý nghĩa, tổ chức thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Vai trò, ý nghĩa của các hình thức kinh tế tập thể; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các hình thức kinh tế tập thể; Giới thiệu một số mô hình điển hình về phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Thông qua các buổi tuyên truyềnnhằm vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; hướng dẫn người dân sản xuất an toàn, kết hợp với bảo vệ môi trường và xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In