Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn truyền thông công tác giảm nghèo cho cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 01/08/2018  )
Nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, đồng thời giúp hội viên nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.


Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức truyền thông về công tác giảm nghèo cho hơn 100 đại biểu là cán bộ Hội cơ sở và hội viên nông dân tại các xã Bành Trạch, huyện Ba Bể và xã Vy Hương, huyện Bạch Thông.

Tại lớp truyền thông, các học viên đã được báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản như: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo; thực trạng công tác giảm nghèo hiện nay và giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo thời gian tới.

 

Toàn cảnh lớp truyền thôngcông tác giảm nghèo tại xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Thông qua lớp truyền thông giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội cơ sở và hội viên nông dân trong việc thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In