Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2021

( Cập nhật lúc: 08/01/2021  )
Sáng 08/01/2021 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút trên 11.000 hộ đăng ký, đạt 120% kế hoạch. Kết quả bình xét có gần 4.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% kế hoạch. Công tác phát triển hội viên được quan tâm chú trọng, số hội viên được kết nạp là 1.009 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là 50.336/60.419 hộ sản xuất nông nghiệp (chiếm 83,3% so với số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp). Hội viên sinh hoạt tại 1.294 chi hội/108 cơ sở hội...

Trong năm, nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được tổ chức như: Phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cung ứng 534 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân. Tổ chức Hội nghị xây dựng chuỗi liên kết khoai tây vụ đông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, BQL Dự án CSSP, Công ty GVA vận động 598 hộ trồng khoai tây có liên kết tiêu thụ và hướng dẫn thành lập 44 tổ hợp tác. Triển khai Dự án “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến miến dong” tại xã Yến Dương (Ba Bể). Vận động các cơ sở sử dụng nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn. Thực hiện các hoạt động trong Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại FFF II do tổ chức FAO tài trợ...

Năm 2021, Hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động kết nạp hội viên mới, thường xuyên tiến hành kiện toàn củng cố tổ chức Hội. Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho nông dân. Tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng THT, HTX gắn với thành lập tổ hội nghề nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP. Đôn đốc thu hồi các dự án Quỹ "Hỗ trợ nông dân" đến hạn và triển khai các dự án mới... Phấn đấu kết nạp mới từ 1.000 hội viên trở lên, mỗi cơ sở Hội xây dựng mới ít nhất 01 chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. Có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2,5% trở lên...

Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những Dự án, mô hình phát triển kinh tế nổi bật, những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ nông dân. Đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ hội cấp cơ sở tiếp tục gắn bó, tâm huyết với công tác Hội, để các phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng. Phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, sáng tạo của Hội trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục làm tốt mô hình giúp đỡ cơ sở hội còn yếu kém. Mạnh dạn đề xuất tổ chức các hội thi, diễn đàn sáng kiến, cách làm hay của hội viên nông dân.

 


Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

 

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 2 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bạch Thông và Chợ Đồn.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020./.


Nguồn: Thu Hường/baobackan.org.vn
Sign In