Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

( Cập nhật lúc: 28/12/2019  )
Chiều ngày 27/12/2019, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố; cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.


Năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả đã tổ chức được 1.985 buổi/79.013 lượt hội viên tham gia, đạt 162,75% kế hoạch năm.

Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII được 28 cuộc/ 1.563 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp" toàn quốc lần thứ VIII (2019-2020) và cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật" tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018- 2019), Hội Nông dân tỉnh có 06 giải pháp sáng tạo tham gia thi cấp tỉnh, kết quả có 01 giải pháp sáng tạo đạt giải nhì, 01 giải 3, 02 giải khuyến khích và lựa chọn 02 giải pháp sáng tạo tham gia thi cấp trung ương.


Toàn cảnh Hội nghị

Duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Hội, biên tập, đăng tải được 212 tin, bài phản ánh các hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân trên Website Hội Nông dân tỉnh; 09 tin, 10 bài tuyên truyền các hoạt động của Hội gửi Bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 6 chuyên mục “Nông dân Bắc Kạn”, 01 phóng sự tuyên truyền về “Những kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2019, 01 phóng sự về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; Phối hợp với Báo Bắc Kạn thực hiện 24 chuyên mục “Nông dân với Hội - Hội với Nông dân”.

Tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp mới được 1.043 hội viên nông dân đạt 104% kế hoạch; 377 hội viên già yếu xin ra khỏi Hội, đến nay tổng số có 49.981 hội viên/58.377 hộ sản xuất nông nghiệp (chiếm 83,7%). Vận động đóng góp xây dựng quỹ Hội, đến nay 1.372 Chi hội có quỹ, mức quỹ bình quân đạt 73.200 đ/hội viên đạt 101,67% kế hoạch; thu và nộp Hội phí đủ và đúng thời gian quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện các nội dung thi đua lồng ghép với việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra chuyên đề các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, hoạt động của các câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác,... Kết quả, các cấp Hội đã tiến hành được 559 cuộc/122 cơ sở Hội/1.250 Chi hội. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, tích cực triển khai các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, công tác quản lý các vốn vay theo quy định, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.


 Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Kạn

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các cấp Hội tích cực triển khai phong trào thi đua năm 2019, kết quả 11.783 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 79% kế hoạch, cuối năm bình xét có 5.076 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 67,9% kế hoạch. Vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu được 99,870 triệu đồng, 20.351 ngày công lao động, 14.854 vác củi, 17.159 kg gạo. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi học hỏi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con cho thu nhập cao như: chăn nuôi lợn, chăn nuôi rắn, nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi ngựa, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ… điển hình như: hộ ông Ngôn Văn Sơn, xã Nam Mẫu đã đầu tư phát triển dịch vụ du lịch có thu nhập đạt trên 700 triệu đồng/năm; hộ bà Lường Thị Thiêm, xã Như Cố với mô hình sản xuất và chế biến chè và chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi trâu vỗ béo và kinh doanh dịch vụ có thu nhập đạt 690 triệu đồng/năm; hộ ông Dương Văn Tui, xã Yên Đĩnh với mô hình trồng rừng và kinh doanh dịch vụ cho thu nhập đạt 696 triệu đồng/năm; hộ ông Hoàng Văn Chinh, xã Lam Sơn từ phát triển chăn nuôi và dịch vụ đã có mức thu nhập đạt 730 triệu đồng/năm; hộ bà Vũ Thị Thơm, xã Đông Viên với trang trại chăn nuôi lợn bán hoang dã cho thu nhập 780 triệu mỗi năm; hộ ông Bàn Hữu Phong từ phát triển dịch vụ và sản xuất, chế biến măng ớt đã có thu nhập 950 triệu đồng/năm; hộ ông Phạm Văn Đức, xã Cao Tân với mô hình chăn nuôi và trồng trọt có mức thu nhập 820 triệu đồng/năm; hộ ông Lưu Chấn Thụ, xã Quang Thuận đã có mức thu nhập đạt 675 triệu đồng/năm từ phát triển trồng cây ăn quả; hộ ông Hà Văn Mạn, xã Quân Bình có thu nhập đạt 910 triệu đồng/năm từ phát triển chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ; Hộ ông Trần Mạnh Dũng, phường Sông Cầu phát triển chăn nuôi gia cầm đạt thu nhập 500 triệu đồng/năm;… Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình các hộ hội viên nông dân có kinh tế khá giả tích cực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn như: Hộ ông Nguyễn Văn Ngọc, xã Lãng Ngâm tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động có thu nhập bình quân từ 8- 10 triệu đồng/tháng; hộ ông Hoàng Văn Giáp, xã Bình Trung tạo việc làm theo thời vụ cho hơn 20 lao động, bao tiêu sản phẩm của người nông dân sản xuất ra ổn định; Hộ ông Hà Tạ Tong, xã Cao Kỳ đã giúp đỡ 07 hộ khó khăn vay 40 con lợn giống; hộ bà Nguyễn Thị Gái, thị trấn Chợ Mới đã giúp đỡ cho 10 hộ khó khăn vay 20 tấn cám, 500 con giống gia cầm không tính lãi để phát triển sản xuất; Hộ ông Hoàng Ngọc Hưng, xã Hảo Nghĩa, đã vận động người dân ở địa phương trồng cây dong riềng và cung ứng hơn 6 tấn phân bón/vụ theo hình thức trả chậm, ký hợp đồng bao tiêu hơn 700 tấn củ dong riềng/năm cho hội viên, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động;...

Trong năm, Hội Nông dân các cấp đã thành lập được 77 Tổ hợp tác với 997 người tham gia. Trong đó có 24 Tổ hợp tác về chăn nuôi, 52 Tổ hợp tác về trồng trọt, 01 Tổ hợp tác về chế biến nông sản.

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các trung tâm dạy nghề tổ chức tuyển sinh mở các lớp dạy nghề cho nông dân. Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai dạy nghề 4 lớp/123 học viên tham gia, các cấp Hội phối hợp đào tạo được 11 lớp/330 học viên tham gia với các nghề như trồng nấm, chế biến gừng, nghệ, sử dụng thuốc thú ý trong chăn nuôi,... Hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 925 lớp/ 54.373 lượt hội viên tham gia đạt 121,2% kế hoạch, cung ứng 352,7 tấn phân bón các loại, 6.000 cây giống, 6.200 con giống cho hội viên phát triển sản xuất.

Tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”, 122 cơ sở Hội xây dựng mô hình đạt 100% kế hoạch, có 762 Chi hội xây dựng mô hình đạt 108,7% kế hoạch. Ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã, xây dựng sản phẩm OCOP 2019. Có 41 sản phẩm đăng ký từ đầu năm, đến nay sản phẩm đạt do Hội Nông dân các cấp trực tiếp hướng dẫn có 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP đạt tỷ lệ 175,0% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh có 22 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Miến dong được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”. Tổ chức 01 lớp tập huấn về chuỗi giá trị, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” cho 60 học viên là cán bộ và các cơ sở sản xuất, chế biến dong riềng.

Tuyên truyền hội viên đăng ký và thực hiện chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, kết quả có 48.77 hộ hội viên đăng ký, đạt 107,6% kế hoạch. Kết quả bình xét cuối năm đã có 46.493 hội đạt gia đình văn hóa đạt 109,7% kế hoạch. Vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được 32,708 tỷ đồng, 23597 ngày công lao động, tu sửa 38 km đường, 48 km kênh mương, hiến 13.757 m2 đất làm các công trình phúc lợi.

Trong năm đã giới thiệu cho được 152 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 156 hội viên ưu tú được kết nạp vào đảng, đạt 127,9% kế hoạch.

Vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Quân đội tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự được 57 buổi/ 3.621 lượt hội viên tham gia, phối hợp thực hiện động viên con em hội viên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt chỉ tiêu giao, thăm và tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ là con em hội viên được 388 xuất quà trị giá 50,58 triệu đồng. Vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 5,3 triệu đồng…; Trong thời gian 10 ngày từ ngày 09-19/12/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tham gia Đội công tác liên ngành của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại thôn Nặm Sam, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tại các hộ gia đình cho 117 lượt người; Tham mưu thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành cho cán bộ thôn bản, giúp củng cố kiện toàn các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân tại thôn bản hoạt động có hiệu quả; Vận động bà con vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang xung quanh nhà ở và đường đi lại, ăn uống hợp vệ sinh; Tuyên truyền bằng trực quan thông qua trưng bày các bộ tranh ảnh về đất nước con người Việt Nam, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang, thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nếp sống văn hoá, cuộc sống của đồng bào các dân tộc, các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp, kế hoạch hoá gia đình, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, các tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt...; Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con trong thôn hiểu và nắm rõ hơn về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương... được trên 100 lượt người. Giải đáp những vướng mắc mà bà con gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tổ chức làm nhà tắm, nhà vệ sinh, che chắn chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm cho 07 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 136 lượt người với tổng trị giá đơn thuốc là 12 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà được 10 suất chăn ấm mùa đông (trong đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 04 suất, Hội Nông dân tỉnh tặng 03 suất, Ban Dân vận Tỉnh ủy 03 suất), tặng 200 bộ quần áo mùa đông cho các gia đình chính sách, gia đình gặp hoạn nạn khó khăn, hộ nghèo, nhà trường, các cháu học sinh..., động viên đồng bào tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, tiến bộ. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh nhằm mục đích thông qua các loại hình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng mô hình giảm nghèo gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động năm 2019, nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động trong năm 2020 được tốt hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, hưởng ứng và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phươngTăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tham gia mô hình kinh tế Hợp tác xã. Tổ chức thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân; vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị, thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm; tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Đánh giá xếp loại tổ chức Hội Nông dân các cấp năm 2019: Hội Nông dân tỉnh đạt Tập thể tiến tiến; cấp huyện có 04 đơn vị đạt tập thể vững mạnh, 04 đơn vị tập thể tiến tiến; 84 cơ sở Hội đạt vững mạnh đạt 81,5% kế hoạch. Trong năm 23 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam do có nhiều công lao đóng góp cho tổ chức Hội. Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019./.


 

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In