Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020

( Cập nhật lúc: 21/01/2020  )
Ngày 20/01/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.


 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Quy định về bổ nhiệm công chức; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan năm 2020; Quy chế giao ước thi đua giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019, dự kiến chi năm 2020; Báo cáo tài chính nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019; Báo cáo thi đua của cán bộ, công chức cơ quan năm 2019, phát động thi đua năm 2020.

Năm 2019 với tinh thần chủ động sáng tạo quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan, các đơn vị triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm nên các chỉ tiêu thi đua cơ bản hoàn thành tốt. Tập thể lãnh đạo và các đơn vị đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đã dành nhiều thời gian đi cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Sự phối kết hợp giữa các ban, đơn vị nhịp nhàng và việc thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành có hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được, năm 2019 cơ quan Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt Lao động tiên tiến, 01 Ban được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 02 Ban đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở,02 cá nhân được đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, 02 cá nhân được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 01 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, 02 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

 

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan

 

Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan đã tiến hànhký kết giao ước thi đuanăm 2020.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 01 cá nhân, trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 04 đồng chí là cán bộ lãnh đạo Hội tiền nhiệm.

 

 

Lãnh đạo cơ quan trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội tiền nhiệm

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019, các quy chế, kế hoạch hoạt động năm 2020 và thống nhất biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nghị quyết năm 2020, đồng thời vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao độngcơ quan phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In