Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng mô hình “Người cha trách nhiệm”

( Cập nhật lúc: 04/09/2018  )
Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


 

Đồng chí Phạm Thu Hương - Phó Ban Xã hội - Dân số, gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ về mô hình “Người cha trách nhiệm”

tại Hội thảo tham vấn

Trong các ngày từ 30-31/8/2018, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng mô hình “Người cha trách nhiệm” cho 26 đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, xã, cán bộ Trạm Y tế và hội viên nông dân các xã Yến Dương, Mỹ Phương, huyện Ba Bể; xã Mỹ Thanh, Đôn Phong, Vi Hương, huyện Bạch Thông. Đây là chương trình trong khuôn khổ dự án VNM9P02 - Hợp phần Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện.

 

Các nhóm thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động của mô hình “Người cha trách nhiệm” trong thời gian tới

Tại Hội thảo các học viên đã được nghe đồng chí Phạm Thu Hương - Phó Ban Xã hội - Dân số, gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ về mô hình “Người cha trách nhiệm”, nội dung hoạt động của mô hình tập trung vào việc tuyên truyền về: Bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình; Nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình; Kỹ năng kiềm chế sự tức giận; Kỹ năng kiểm soát và từ chối rượu bia; Kiến thức để trở thành người chồng, người cha tốt và vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, tránh nguy cơ bạo lực gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, Hội thảo đã dành thời gian cho các học viên thảo luận và lập kế hoạch hoạt động của mô hình theo các hợp phần của chương trình đề ra./.

 

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In