Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 12/10/2018  )
Trong các ngày từ 08 đến 10/10/2018, tại Hội trường cơ quan, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cài đặt phần mềm kế toán cho hơn 20 học viên là cán bộ, kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên trang bị những kiến thức về công tác quản lý tài chính, điều hành hoạt động, nghiệp vụ cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân; hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân Vasoft 9.2, tạo thuận lợi trong việc hạch toán cho vay và thu hồi gốc vay các nguồn vốn; hạch toán các khoản phí, lệ phí cho vay trên phần mềm...

 

Toàn cảnh lớp tập huấn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Hội Nông dân tỉnhvà các huyện, thành phố được trang bị các kiến thức trong lĩnh vực quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện công tác, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân, từ đó nâng cao đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, giúp cán bộ Hội theo dõi, quản lý tài chính Quỹ được thuận lợi, chính xác, đảm bảo đúng quy định ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh./.


Bích Hiền - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In