Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018

( Cập nhật lúc: 19/07/2018  )
Sáng ngày 19/7/2018, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Quang - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố, xây dựng tổ chức Hội. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp xã, huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, sau Đại hội, các cấp Hội nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp. Toàn tỉnh kết nạp mới được 397 hội viên mới, đạt 56,7% kế hoạch giao, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 49.771 người. Các cấp Hội tổ chức được 18 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 406 cán bộ Hội tham gia. Có 9.650 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 84,2% kế hoạch; Phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức chuyển giao KHKT cho 11.944 lượt hội viên tham gia, đồng thời cung ứng 300 tấn phân bón các loại, 72.000 cây giống, 178 con giống cho hội viên phát triển sản xuất.

Các cấp Hội đã hướng dẫn các Tổ hợp tác ký hợp đồng với Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn thu mua 689,9 tấn nghệ cho hội viên, nông dân và thành lập 44 THT trồng mới 99,78 ha nghệ với 1.089 hộ tham gia, hiện đã có 34 THT ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra, tổ chức khảo sát, tuyên truyền, hướng dẫn, thành lập mới 01 HTX nông nghiệp tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể với 07 thành viên tham gia và bao tiêu hơn 2 tấn bí xanh thơm; Phối hợp với tổ chức Childfund thành lập 05 THT trồng được 4,685 ha nghệ với 70 thành viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên đóng góp được 139,97 triệu đồng, 4.145 ngày công lao động, hiến 785m2 đất tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, duy trì và thực hiện mới được 272 mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”.

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2018.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, hưởng ứng và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh và Đại hội Hội Nông dân toàn quốc; tăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và hoàn thành các văn bản sau Đại hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; Vận động bà con nông dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã theo luật năm 2012. Tổ chức thăm nắm, tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên; vận động hội viên tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị, thành lập HTX, THT, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm; tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In