Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 21/10/2020  )
Ngày 21/10/2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân vốn nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ hội viên nông dân tham gia dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” với số tiền 500 triệu đồng cho 10 hộ của xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới và 400 triệu đồng cho 10 hộ của xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.

Sav


Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Mỹ phương

 

Đây là nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ cho mỗi hội viên được vay từ 40 đến 50 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/ tháng với mục đích chăn nuôi trâu sinh sản.

Việc hỗ trợ nông dân vay vốn chăn nuôi trâu sinh sản thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp giải quyết được một phần về vốn để hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mua trâu giống, xây dựng chuồng trại, góp phần cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In