Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 13/03/2019  )
Từ đầu năm đến nay Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giải ngân 1,27 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 33 hộ hội viên nông dân vay tại các xã, phường thuộc huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.


Cụ thể gồm: Dự án “Trồng và chế biến chuối” ở xã Khang Ninh (Ba Bể) với tổng số vốn là 310 triệu động thuộc nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; Dự án “Trồng và chăm sóc rừng quế ” ở xã Yên Cư (Chợ Mới) tổng số vốn 600 triệu đồng và Dự án “Chăn nuôi lợn nái đảm bảo vệ sinh môi trường” ở phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn với tổng số vốn 360 triệu đồng thuộc nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương. Trung bình mỗi hộ được vay 30 - 50 triệu đồng, thời hạn vay 24 - 36 tháng.

 

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh giải ngân vốn Quỹ HTND cho các hộ hội viên phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn. Nguồn vốn này sẽ giúp các hộ hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In