Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Pác Nặm đẩy mạnh các phong trào, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

( Cập nhật lúc: 08/04/2019  )
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên. Qua các hoạt động đã giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần nâng cao vai trò của các cấp Hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Với mục tiêu từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện Pác Nặm luôn chú trọng tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp dạy nghề... Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động hội viên khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị giống vật tư cho sản xuất theo các chỉ tiêu kinh tế của địa phương; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng phân bón cho hơn 5 nghìn lượt hội viên; tín chấp cho 1.681 hộ hội viên, nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 58.616 triệu đồng; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn cung ứng 122 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện; hướng dẫn thành lập được 19 tổ hợp tác trồng nghệ với 304 hộ tham gia, năm 2018 trồng được 55ha, hiện nay Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn đã thu mua trên 80 tấn nghệ.

 

Hội viên nông dân xã Bộc Bố (Pác Nặm) chuẩn bị nghệ bán cho Công Ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của phong trào gắn với các phong trào thi đua do địa phương phát động. Qua đó, thu hút, khích lệ, động viên nông dân tham gia thi đua lao động sản xuất. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế hộ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, toàn huyện có 479hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hộ Cà Thị Niên, Hà Thị Nghĩa, thôn Cọn Luông, xã Xuân La và mô hình sản xuất nông lâm nghiệp của hộ Ma Văn Quyết, Phạm Văn Đức, thôn Cốc Lải, xã Cao Tân có thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

 

Mô hình trồng khoai tây của hội viên nông dân xã Bộc Bố (Pác Nặm)

Song song với việc quan tâm, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Nông dân huyện cũng đã tuyên truyền,vận động cán bộ, hội viên đóng góp 1.762 ngày công lao động, hiến hơn 1.400m2 đất để sửa chữa nhà họp thôn và làm đường giao thông nông thôn.

 

Hội viên nông dân xã Bằng Thành (Pác Nặm) tham gia làm đường nông thôn mới

Đồng chí Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) cho biết: “Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tư vấn, phối hợp đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Thực hiện cung ứng giống, phân bón và các điều kiện cần thiết để phục vụ nông dân sản xuất hiệu quả, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế đạt hiệu quả từ đó để nhân ra diện rộng. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In