Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Ngân Sơn tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

( Cập nhật lúc: 06/07/2020  )
Sáng ngày 01/7/2020, tại hội trường trung tâm huyện Ngân Sơn, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội Nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Địch Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Thị Lan - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 45 đại biểu điển hình tiên tiến.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng của huyện Ngân Sơn luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và luôn được các cấp Hội Nông dân trong huyện quan tâm thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, từng bước đổi mới đi vào nề nếp và có chiều sâu nên đã góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã có 7.409 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 1.042 lượt hộ hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. So với giai đoạn 2010-2015, số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không tăng nhiều nhưng mức thu nhập bình quân/người/năm tăng gấp 2 lần.

Qua thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho gia đình như: Mô hình sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp hộ ông Nguyễn Anh Ngọc (hội viên Chi hội nông dân Nà Lạn, xã Hiệp Lực) mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường hơn 7.000 chiếc máy thái thức ăn chăn nuôi, máy thái thuốc nam, thu nhập từ 16,6 - 20 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm cho 20 lao động thu nhập từ 8-12 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Nông Ngọc Tùng (hội viên Chi hội nông dân Bản Đăm, xã Đức Vân) với mô hình kinh doanh, dịch vụ thu nhập 8 - 12 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Trương Văn Thắng (hội viên Chi hội nông dân Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc) với mô hình trồng trọt, chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, dịch vụ, thu nhập 8 -12 triệu đồng/người/ tháng… Đó là những tấm gương sáng của người nông dân tuy thu nhập chưa cao nhưng là đại diện cho ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không cam chịu nghèo khổ, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội được củng cố và phát triển cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ các phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ cán bộ Hội từng bước trưởng thành hơn, có nhiều đóng góp chung cho sự phát triển của Hội và của địa phương.

 

 

Đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả các phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện trong giai đoạn vừa qua, đồng thời chỉ ra thêm những hạn chế như: Chưa nhận được sự tham gia tích cực của hội viên, chưa có lộ trình cụ thể để chỉ đạo phù hợp gắn với thực tiễn và chưa thường xuyên bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào của Hội, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

 

 

Đồng chí Vũ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngân Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gai đoạn 2015-2020

 

Tại Hội nghị, 09 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến đã được Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020./.
 

Quang Bính - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In