Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Ngân Sơn giao ban công tác Hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

( Cập nhật lúc: 20/03/2019  )
Trung tuần tháng 3/2019 Hội Nông dân huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân 11 xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Vũ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.


Trong quý I năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội. Tổ chức giao chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm và phát động các phong trào thi đua, Hội đã triển khai cho 1.731 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 20 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón cho 724 hội viên nông dân. Tổ chức quản lý tốt nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại cơ sở, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở Hội xây dựng dự án đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục cho vay 500 triệu đồng; tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội được 61,565 triệu đồng giúp hơn 1 nghìn hộ nông dân có vốn phát triển kinh tế.

 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các phong trào thi đua, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các chương trình, dự án; quản lý tốt các nguồn vốn vay, tích cực lập các dự án, giải ngân nguồn vốn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương./.

Quang Bính - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In