Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

( Cập nhật lúc: 19/12/2019  )
Sáng ngày 18/12/2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Thuyền - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Mới; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2019.

 

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Mới tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới… được 204 buổi cho hơn 6.254 lượt cán bộ, hội viên nông dân; vận động kết nạp 258 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 5.690 hội viên; vận động xây dựng Quỹ hội được 618,4 triệu đồng, đạt mức bình quân trên một hội viên là 108.960đ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 1.797 hộ hội viên nông dân vay với tổng dư nợ 82,376 tỷ đồng, vận động và quản lý 3,872 tỷ đồng nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho 94 hộ vay để sản xuất, kinh doanh; Chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên được 167 buổi/ 5.853 lượt hội viên.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững qua bình xét toàn huyện có 875 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thông qua phong trào đã giúp được nhiều hộ hội viên thoát nghèo. Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia hiến 2.215m2 đất, đóng góp 239 triệu đồng và 1.983 ngày công lao động để xây nhà họp thôn, công trình phúc lợi, tu sửa 131,7km đường giao thông liên thôn, 140km kênh mương...

 

 

Các đại biểu dựHội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lưu Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Hội Nông dân huyện Chợ Mới và chỉ đạo trong năm tới tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; tập trung tuyên truyền thành quả đạt được của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sát nhập xã, thôn, bản; tiếp tục làm tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; vn đng, hưng dn nông dân tham gia phát trin các mô hình kinh tế tp th, tăng cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể và tư vấn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới;phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng, chống các tai tệ nạn xã hội.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho các tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019./.


Quang Bính - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In