Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )
Sáng ngày 04/01/2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Quảng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn của huyện Chợ Mới.

 

 

Đồng chí Lành Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

Năm 2018, các cấp Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới… được 177 buổi cho hơn 6.218 lượt cán bộ hội viên nông dân; vận động kết nạp 211 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 5.757 hội viên; vận động quỹ Hội được hơn 588 triệu đồng, tăng 24,37 triệu đồng so với năm 2017.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hơn 1.861 hộ vay với tổng dư nợ trên 76,202 tỷ đồng, vận động và quản lý 404,556 triệu đồng nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho 19 hộ vay để sản xuất kinh doanh; Chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho cho hơn 5.923 lượt hội viên.

Các phong trào thi đua được các cấp Hội chú trọng phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, qua bình xét toàn huyện617 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thông qua phong trào đã giúp được183 hộ hội viên thoát nghèo. Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất hơn 835 m2 đất các loại, đóng góp 47,3 triệu đồng và 1.434 ngày công lao động, tu sửa 16,3 km đường giao thông liên thôn 29,4 km kênh mương...

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; tập trung tuyền truyền và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Vn đng, hưng dn nông dân tham gia phát trin các mô hình kinh tế tp th, tăng cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể và tư vấn thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững vớiphong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới;phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phong, chống các tai tệ nạn xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 01 cá nhân, Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In