Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

( Cập nhật lúc: 06/07/2018  )
Sáng ngày 05/7/2018, Hội Nông dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời xây dựng quy chế, các chương trình kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa mục tiêu trọng tâm, thiết thực bám sát vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động của Hội và phong trào nông dân, chủ động xây dựng kế hoạch, giao các chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội.

Các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động được hội viên tích cực hưởng ứng, toàn huyện có 1.340 hộ đăng ký đạt hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trên 5.000 hộ đăng ký hộ gia đình văn hóa; đóng góp được 325 ngày công lao động và hỗ trợ trên 17 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Công ty phân bón Hà Anh cung ứng 30 tấn phân bón chậm trả các loại cho hội viên nông dân; phối hợp với Ngân hàng CSXH tín chấp cho 1.849 hộ vay với tổng dư nợ trên 74 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện cho 67 hộ hội viên vay gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được 117 buổi cho hơn 4 nghìn lượt hội viên nông dân và phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 3 nghìn lượt hội viên nông dân.

 

Trang trại chăn nuôi gà của hội viên nông dân thị trấn Chợ Mới

Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến được 535 m2 đất, đóng góp 18,4 triệu đồng và 755 ngày công lao động, tu sửa 12,3 km đường giao thông liên thôn. Những kết quả mà Hội Nông dân đạt được trong 6 tháng đầu năm, đã góp phần phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Đoạn đường hoàn thành từ sự hiến đất của hội viên nông dân xã Nông Thịnh (ảnh Trang Thùy - Trung tâm VHTT & TT huyện Chợ Mới)

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Hội Nông dân huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; Xây dựng củng cố tổ chức Hội các cấp; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In