Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới hỗ trợ hội viên vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 03/10/2018  )
Thời gian qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã giúp các hộ hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo tại địa phương.


 

Mô hình trồng chè chất lượng cao của hội viên nông dân xã Yên Cư

Hội Nông dân huyện Chợ Mới có gần 90 hộ hội viên nông dân được vay vốn từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội nông dân huyện đã giải ngân 2 dự án với tổng số vốn 950 triệu đồng, trong đó: 01 dự án tại thị trấn Chợ Mới với số vốn vay là 400 triệu đồng và 01 dự án tại xã Nông Thịnh với số vốn là 550 triệu đồng.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh với hình thức tổ hợp tác, HTX, các chi hội nông dân lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư như chăn nuôi, kết hợp trồng màu, trồng rừng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với phòng chuyên môn, doanh nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm cho hội viên để phát triển sản xuất.

Hiện nay các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đang nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, do đó đòi hỏi nhu cầu về nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của nông dân là rất lớn, nhất là sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ cao. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ giúp các hộ hội viên nông dân giải quyết nhu cầu về vốn, nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương và thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh./.

 


 

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In