Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Kạn phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 20/11/2018  )
Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.


Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng Nông thôn mới đến hội viên, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như: tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, mở hội nghị tuyên truyền ...Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng Nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Nhiều hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công tham gia làm đường bê tông, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng, xây dựng và sửa chữa trường học, trạm xá, nhà văn hóa xã, thôn… Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã phổ biến, tuyên truyền trong hội viên, nông dân được 500 buổi với hơn 20 nghìn lượt hội viên nông dân tham gia; vận động hội viên, nông dân đóng góp 3.327 triệu đồng, 217.744 ngày công lao động, hiến 41.651 m2 đất để xây dựng các công trình ở nông thôn.

Hội viên nông dân khu AB, xã Bằng Vân, huyện Ngân sơn tham gia làm đường bê tông

Bên cạnh đó, phát huy vai trò bảo vệ môi trường nông thôn, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” gắn với việc triển khai xây dựng nông thôn mới. Đến nay các cấp Hội đã xây dựng được 561 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng , thường xuyên duy trì các hoạt động vệ sinh, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, điển hình như: Chi Hội Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; các chi Hội thuộc xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm...; Triển khai hỗ trợ xây dựng 236 lò đốt rác thải theo nhóm hộ gia đình để bảo vệ môi trường nông thôn.

 

Hội Nông dân tỉnh tập huấn về bảo vệ môi trường, làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên nông dân xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xã Tân Sơn (Chợ Mới) xây dựng nông thôn mới, 2 năm qua Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập và duy trì 02 Hợp tác xã (HTX Nông nghiệp Bản Lù và HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn); Thường xuyên vận động và tổ chức các hoạt động duy trì 06 mô hình "Sạch nhà, tốt ruộng"; tập huấn về bảo vệ môi trường, làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho hơn 100 lượt người tham gia và hướng dẫn hỗ trợ 24 hộ làm nhà tiêu khô hai ngăn; vận động cán bộ công chức ủng hộ 1 ngày thu nhập giúp 01 hộ hội viên nghèo xóa nhà tạm với tổng số tiền 10 triệu đồng và hơn 20 ngày công lao động; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, cung ứng hội viên nông dân trồng các loại cây ăn quả và cây dược liệu (Ba kích) được hơn 600 cây các loại.

Từ những hoạt động, mô hình trên đã giúp hội viên, nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, giữ gìn môi trường nông thôn ở địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp góp phần giúp các xã từng bước thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 09 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, dự kiến hết năm 2018 tăng thêm 06 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15 xã và bình quân mỗi xã đạt 10,9 tiêu chí.

Đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới các cấp HộiNông dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp hiến đất, ngày công lao động,… thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng mô hình "sạch nhà, tốt ruộng", góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở địa phương”./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In