Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"

( Cập nhật lúc: 08/08/2019  )
Ngày 07/8/2019 Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và 70 đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Ba Bể.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Từ năm 2016 - 2018, đã có 5.053 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp và có 2.122 lượt hộ đạt, trong đó cấp tỉnh có 30 hộ, cấp huyện 267 hộ, cấp xã 1.825 hộ. Điển hình như: Hộ ông Triệu Kim Chìu - xã Khang Ninh đã khai phá, cải tạo đất canh tác để trồng các loại cây gỗ có giá trị kinh tế cao như Lát, Xoan và đào ao thả cá, chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập hàng năm trên 700 triệu đồng; Hộ ông Hoàng Văn Tâm - xã Đồng Phúc đã khai phá đất ruộng để làm ao thả cá với tổng diện tích các ao hơn 1 ha, kết hợp chăn nuôi cho thu nhập trên 350 triệu đồng/năm; Hộ ông Mạch Văn Tập - xã Quảng Khê với mô hình kinh doanh, dịch vụ cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Hộ ông Lý Văn Dũng - xã Phúc Lộc với mô hình kinh doanh hàng tạp hóa và sản xuất gạch không nung cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm... Từ phong trào số hộ khá giàu tăng lên, đời sống người dân đang từng bước được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Năm 2016, tỷ lệ hộ hội viên nghèo toàn huyện là 33,4% đến năm 2018 giảm xuống 26,2%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, dạy nghề... được 322 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 17.785 lượt hội viên, nông dân; Phối hợp xây dựng các mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi như: Mô hình trồng lúa lại với diện tích 3.000m2 và mô hình trồng ngô lai với diện tích 1 ha tại xã Chu Hương; Mô hình trồng cây lê với diện tích 1 ha tại xã Cao Thượng; Phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện tổ chức dạy nghề cho hội viên, nông dân được 26 lớp cho 718 lượt học viên; Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh, Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện cung ứng 257 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân để kịp thời vụ. Tạo điều kiện cho 94 hộ hội viên, nông dân vay vốn để phát triển sản xuất thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền 3.025 triệu đồng và hơn 2 nghìn hộ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 91.290 triệu đồng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 - 2019, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế bất cập trong triển khai thực hiện, bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực, khắc phục những hạn chế để thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2019 - 2021.

 

 

Đồng chí Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2016 - 2019

 

Cũng tại hội nghị, có 34 hộ hội viên nông dân được Ủy ban nhân dân huyện và Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 - 2019./.

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In