Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 10/07/2020  )
Sáng ngày 09/7/2020, Hội Nông dân huyện Pác Nặm phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh cho hội viên nông dân tại xã Cao Tân.

 

Tại buổi giải ngân đại diện Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát đối với dự án, đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả. Đồng thời giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân xã Cao Tân vay vốn để thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo” với tổng số tiền vay 500 triệu đồng, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng trong thời gian 24 tháng. Các hộ vay vốn đã cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn.

 

 

Hội viên nông dân xã Cao Tân nhận vốn vay

 

Tại buổi giải ngân, đại diện Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện Pác Nặm tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò vỗ béo cho các hộ vay vốn.

Thông qua dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm giúp các gia đình hội viên nông dân trong xã có nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, đồng thời tập hợp và thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Mạnh Hùng - Văn phòng khối MTTQ và các đoàn thể huyện Pác Nặm
Sign In