Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

( Cập nhật lúc: 09/10/2020  )
Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(14/10/1930 - 14/10/2020), ngày 09/10/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm tại Trung tâm thành phố Bắc Kạn. Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng tải toàn văn bài Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam của đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đọc Diễn văn kỷ niệm tại buổi Lễ

 

Toàn văn Diễn văn kỷ niệm:

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào của giai cấp nông dân cả nước nói chung, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn nói riêng đang thi đua sôi nổi lập thành tích trong lao động sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong niềm vui đó, hôm nay tại thành phố Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020). Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị khách quý, các vị đại biểu. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công !

Cách đây 90 năm, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, có hơn 90% dân số sống ở nông thôn, nông dân là lực lượng to lớn, đông đảo là nền tảng của sức mạnh dân tộc. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân, đó là: "Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày nghèo làm cách mạng thổ địa đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến''. Đồng thời Đảng nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng”. Vì vậy phải tập hợp nông dân vào một tổ chức dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đấu tranh giành tự do và thực hiện cách mạng ruộng đất.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 10 năm 1930 đã ra nghị quyết về thành lập “Tổng Nông hội Đông Dương” và thông qua Điều lệ của Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân, lần đầu tiên giai cấp nông dân có đoàn thể cách mạng của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng giai cấp nông dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay từ đầu những năm 1930, giai cấp nông dân và quần chúng cách mạng Việt Nam đã vùng lên đấu tranh anh dũng ở khắp các miền Bắc – Trung – Nam mà đặc biệt đỉnh cao là cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, đây là bước tập duyệt mở đầu cho tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Ngày 02-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước “Việt Nam dân chủ cộng hoà”, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông nam Châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Đất nước vừa giành được độc lập, nhân dân ta lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược đầy gian khổ hy sinh. Tháng 12/1946, thực hiện lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch: “Kháng chiến, kiến quốc”, hàng chục vạn thanh niên nông thôn, nông dân lên đường tòng quân diệt giặc, hàng triệu nông dân vừa sản xuất, vừa đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến, sau 9 năm kháng chiến trường kỳ cả dân tộc ta đã làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ” ngày 07/5/1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chấm dứt gần 80 năm đô hộ của thực dân Pháp.

Miền Bắc được giải phóng nhưng đồng bào miền Nam vẫn sống dưới ách thống trị của chính sách thực dân mới là đế quốc Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa hàng triệu con em nông dân miền Bắc lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ với khẩu hiệu “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước” giai cấp nông dân miền Bắc "Vững tay cày, chắc tay súng", " Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược" với quyết tâm cao của quân và dân cả nước, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi huy hoàng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo xoá bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm cho người lao động, và khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế hộ trong nông nghiệp. Nông dân phấn khởi hăng say lao động sản xuất, tổng sản lượng lương thực tăng nhanh. Từ một đất nước thiếu lương thực trầm trọng, đã vượt lên đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản ra nước ngoài. Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng được giữ vững và ngày càng phát triển, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên, đời sống của nhân dân nói chung, nông dân nói riêng được nâng cao rõ rệt, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới, đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH và tham gia hội nhập kinh tế thế giới.

Phấn khởi tự hào với sự phát triển của đất nước, những thành tích đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong 90 năm qua. Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt, thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, chỗ dựa tin cậy, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, hướng dẫn, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nông dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới trong nông dân, Hội Nông dân Việt Nam thực sự trở thành trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua mỗi thời kỳ cách mạng của Đảng, tổ chức Hội có những tên gọi khác nhau: Từ “Nông hội đỏ” năm 1930-1936, “Hội tương tế ái hữu” năm 1936-1939, “Hội nông dân phản đế” từ năm 1939-1941, “Hội nông dân cứu quốc” năm 1941-1958, ở miền Nam “Hội nông dân giải phóng miền Nam”, ở miền Bắc "Hội liên hiệp nông dân tập thể" từ 1954-1978, “Hội nông dân tập thể” từ năm 1979 đến tháng 02/1988, tháng 3/1988 Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất lấy tên là Hội Nông dân Việt Nam cho đến ngày nay. Tại phiên họp ngày 17/01/1991 Bộ chính trị (khoá VII) đã quyết định thông qua lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Quá trình đổi tên Hội là để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong từng thời kỳ. Nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tên gọi của Hội khác nhau, tổ chức Hội nông dân Việt Nam luôn phát huy tính cách mạng, thể hiện rõ vị trí của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên nông dân tích cực tham gia vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

* Từ ngày thành lập đến nay, tổ chức Hội Nông dân Việt nam đã qua 7 nhiệm kỳ Đại hội: Mỗi kỳ Đại hội là mốc son đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Bắc Kạn là mảnh đất cách mạng, nông dân Bắc Kạn có truyền thống yêu nước sâu sắc, bản chất cần cù trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, người nông dân Bắc Kạn đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của đất nước. Cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nông dân Bắc Kạn đã kế tục và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xung quanh Đảng, một lòng một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vượt qua gian khó, anh dũng hy sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bắc Kạn được Trung ương Đảng chọn xây dựng thành khu an toàn (ATK). Với vai trò là căn cứ địa cách mạng, nông dân Bắc Kạn hết lòng cưu mang đùm bọc đồng bào tản cư sơ tán, giúp đỡ bộ đội và các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của Trung ương đến lưu trú, đồng thời thực hiện tốt việc bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước...

Khi Thực dân Pháp khai hỏa chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông năm 1947), nhằm truy tìm và tiêu diệt chính quyền cách mạng tại núi rừng Việt Bắc, cũng là lúc quân dân Bắc Kạn bám trụ kiên cường suốt hai năm, để đánh chặn địch trên mặt trận Đường số 3, lập nên nhiều chiến công hiển hách đi vào lịch sử và thơ ca như: Các trận đánh công đồn Phủ Thông, Đèo Giàng... buộc thực dân Pháp phải rút chạy khỏi Bắc Kạn. Nhờ những chiến công lẫy lừng đó, Bắc Kạn trở thành tỉnh lỵ đầu tiên của cả nước được giải phóng. Sự kiện lịch sử vẻ vang này được Đảng đánh giá cao, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Với vai trò và nhiệm vụ là căn cứ địa cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã dồn sức chi viện cho tiền tuyến. Trong hai năm 1952 - 1953, phong trào hũ gạo nuôi quân và mùa đông binh sĩ, nông dân Bắc Kạn đã ủng hộ bộ đội hơn 2.000 tấn lương thực, thực phẩm, 2.633 chiếc chăn bông và áo ấm. Hàng nghìn thanh niên con em các dân tộc Bắc Kạn đã lên đường nhập ngũ. Nhiều đơn vị bộ đội địa phương, du kích tập trung đã lập công xuất sắc, được phong tặng nhiều huân chương, huy chương và danh hiệu cao quý, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nông dân Bắc Kạn ra sức chi viện cho miền Nam chống Mỹ và cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Kạn đã tiến hành cuộc vận động cao trào thi đua với khẩu hiệu "mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt". nông dân trong tỉnh với khẩu hiệu “Vững tay cày, chắc tay súng” vừa sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, những đóng góp to lớn của nông dân tỉnh Bắc Kạn cùng với cả nước đi đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất vào ngày 30/4/1975.

Đất nước thống nhất non sông liền một dải, cả nước đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giai cấp nông dân tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung cao độ vào phát triển kinh tế - xã hội, nhiều phong trào hành động cách mạng của nông dân tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, đem lại hiệu quả ngày càng cao.

Ngày 01/01/1997 Bắc Kạn được tái thành lập trên cơ sở sáp nhập các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì, thị xã Bắc Kạn của tỉnh Bắc Thái và hai huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng.

Sau 13 ngày tái lập tỉnh, Ban Chấp hành lâm thời Hội Nông dân tỉnh được thành lập. Ngày 13/01/1997, căn cứ vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, căn cứ vào công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ra Quyết định số 19-QĐ/HND, thành lập Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã trải qua 8 kỳ Đại hội - mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội và lực lượng nông dân trong xã hội.

Trong chặng đường 23 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (1997-2020), đời sống kinh tế - xã hội của nông dân đã có những biến chuyển tích cực. Đại bộ phận cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực vươn lên, xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phát triển, lớn mạnh. Tổ chức bộ máy của các cấp Hội luôn được củng cố và kiện toàn về mọi mặt. Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình cống hiến, xây dựng và trưởng thành 90 năm qua, Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Cùng với cả nước, nông dân và Hội Nông dân Bắc Kạn, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã được Chính phủ, các bộ ngành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, nhiều huy chương và kỷ niệm chương. Từ năm 1997 đến nay Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2007, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng 3 năm 2008, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã 11 lần tặng cờ và Bằng khen, UBND tỉnh đã 8 lần tặng cờ và Bằng khen, đó là những phần thưởng cao quý mà Nhà nước, chính phủ, TW HNDVN, UBND tỉnh đã tặng thưởng cho tổ chức Hội Nông dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển của đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn cũng còn nhiều khó khăn hạn chế, đó là: sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn đã có bước phát triển, nhưng chưa bền vững, hiệu quả sản xuất còn thấp, tiêu thụ hàng hoá nông sản còn nhiều khó khăn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hoá thì vấn đề lao động, vấn đề chuyển nghề nông sang các nghề khác, việc làm cho nông dân, thu nhập thấp, đời sống khó khăn, những biểu hiện tiêu cực xã hội, tệ nạn ma tuý, tập tục lạc hậu, mặt trái của cơ chế thị trường… các vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm và nhận thức của người nông dân hiện nay. Nông dân cần được Đảng, nhà nước quan tâm hơn nữa để ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, theo Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng, dân tộc giao phó. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động ở cơ sở Hội, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua trong nông nghiệp, nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) là dịp để mỗi cán bộ hội viên nông dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân, những cống hiến to lớn của nông dân Bắc Kạn trên chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đem lại thắng lợi to lớn; từ người dân mất nước sống nô lệ trở thành người làm chủ đi lên xây dựng CNXH. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc CNH, HĐH đất nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, các cấp, tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà nhất định giành được thắng lợi mới trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, Hội Nông dân tỉnh trân trọng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân các thời kỳ đến dự là nguồn động viên cổ vũ to lớn, sự quan tâm đặc biệt đối với tổ chức Hội. Thay mặt Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn và mong rằng trong thời gian tới nông dân, tổ chức Hội Nông dân Bắc Kạn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa, để Hội Nông dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu vì mục tiêu thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng tỉnh Bắc Kạn giàu đẹp, nông dân Bắc Kạn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ !

Chúc toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công !

Xin trân trọng cám ơn !

 

Sign In