Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn Nông dân khởi nghiệp năm 2020

( Cập nhật lúc: 06/10/2020  )
Ngày 05/10/2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Diễn đàn Nông dân khởi nghiệp năm 2020. Tới dự có đại diện Ban Kinh tế - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 50 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân, thành viên hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

 

Tại Diễn đàn đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao đổi về tình hình khởi nghiệp ở Việt Nam; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp; Hội Nông dân Việt Nam với vấn đề khởi nghiệp; những giải pháp của Hội Nông dân Việt Nam để khuyến khích phong trào khởi nghiệp trong hội viên nông dân; những tấm gương hội viên nông dân tiêu biểu về khởi nghiệp.

 

Các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế - Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành trao đổi các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp tại Diễn đàn

 

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành cùng trao đổi, chia sẻ, tư vấn những thông tin, kiến thức về cơ chế chính sách, các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi khởi nghiệp... Đồng thời thành viên các Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏiđược trực tiếp chia sẻ những sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp, mô hình kinh tế hay, hiệu quả thiết thực, những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mô hình và nêu lên những đề xuất, kiến nghị để kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp.

 

 

Đại diện các hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh giỏi chia sẻ kinh nghiệm khi khởi nghiệp tại Diễn đàn

 

Thông qua Diễn đàn đã tuyên truyền những mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh giúp khích lệ hội viên nông dân vươn lên làm giàu, đặc biệt là những hội viên trẻ cần mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bích Hiền - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In