Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Nông dân huyện Na Rì lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

( Cập nhật lúc: 17/09/2018  )
Ngày 14/9/2018, Hội Nông dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết cho 51.262 lượt hội viên. Tích cực xây dựng củng cố, tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trên địa bàn huyện kết nạp được hơn 970 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 7.000 hội viên, chiếm trên 81% so với tổng số hộ nông nghiệp. 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Na Rì nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong nhiệm kỳ toàn huyện có trên 1.280 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời, các cấp Hội đã thành lập được 15 hợp tác xã, với trên 150 thành viên và 29 tổ hợp tác sản xuất, với trên 290 hội viên, nông dân tham gia duy trì hoạt động có hiệu quả.

Phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” cũng được các cấp Hội trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong nhiệm kỳ, hội viên đã đóng góp được trên 26.200m2 đất, trên 55.200 ngày công và hàng chục tỷ đồng tiền mặt góp phần cùng địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiện nay trên địa bàn huyện đã có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới ; hằng năm chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Hội Nông dân huyện Na Rì đã đề ra 16 chỉ tiêu để phấn đấu như: 98% cán bộ, hội viên, nông dân được tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết; mỗi năm kết nạp mới từ 150 hội viên trở lên; đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; 100% chi Hội có Quỹ, bình quân từ 65.000đ trở lên/hội viên; có 100% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; 100% cơ sở Hội xây dựng được mô hình kinh tế tập thể (THT, HTX); 05 sản phẩm OCOP…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IX gồm 27 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 26 đồng chí tham dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Đàm Đình Trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In