Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 20/08/2019  )
Sáng 19/8/2019 Hội Nông dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2016 - 2019.


 

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới trao Giấy khen cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

 

Trong 4 năm qua, phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã được các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Mới triển khai sâu rộng. Từ đó khích lệ, động viên nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả tại địa phương như: mô hình nuôi lợn rừng, nuôi rắn, trồng bí đỏ hồ lô, trồng cây dược liệu…Qua phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện đã có 2.346 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh 74 hộ, cấp huyện 597 hộ.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục tăng cường đẩy mạnh liên kết “4 nhà”; đồng thời tăng cường chuyển giao tiến bộ khao học kỹ thuật công nghệ mới cho nông dân, đẩy mạnh công tác tín dụng, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay nhằm nâng cao chất lượng hộ sản xuất giỏi cả quy mô và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

Dịp này, UBND huyện đã trao Giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2016-2019./.


Nguồn: Ngô Tâm (Chợ Mới)/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In