Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn kết nạp hội viên mới và thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

( Cập nhật lúc: 04/07/2018  )
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã kết nạp mới được 397 hội viên,đạt 56,7% kế hoạch giao, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 49.874 hội viên, chiếm 83,1% so với tổng số hộ nông, lâm nghiệp.


Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được Hội thường xuyên quan tâm, các cấp Hội phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 309 lượt cán bộđạt 36,7 kế hoạch; giới thiệu 11 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 02 hội viên ưu tú được đảng xem xét kết nạp. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Hội và Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Bắc Kạn tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành Công tác Hội Nông dân cho 81 học viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền 20 buổi về xây dựng nông thôn mới cho 676 lượt hội viên tham gia, đồng thời vận động hội viên đóng góp được 139,970 triệu đồng, 4.145 ngày công lao động, hiến 785 m2 đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện mới được 272 mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”, đạt 40% kế hoạch.

 

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp cung ứng phân bón trả chậm

cho hội viên nông dân huyện Na Rì

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 285 lớp cho 11.944 lượt hội viên tham gia, cung ứng 300 tấn phân bón các loại, 72.000 cây giống, 178 con giống cho hội viên phát triển sản xuất. Phối hợp với Công ty cổ phần Nông sản Bắc Kạn tổ chức thu mua 689,9 tấn nghệ cho hội viên và thành lập 44 Tổ hợp tác, triển khai trồng mới 99,78 ha nghệ với 1.089 hộ thực hiện, đến nay đã có 34 Tổ hợp tác ký kết hợp đồng với Công ty để bao tiêu sản phẩm./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In