Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

( Cập nhật lúc: 08/07/2020  )
Ngày 07/7/2020, Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Quảng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Hà Sỹ Huân - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; đồng chí Lưu Quốc Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện60 đại biểu đại diện Hội Nông dân các xã, thị trấn và các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Ba Bể.

 

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Việc phát động và đăng ký giao ước thi đua hằng năm được duy trì nền nếp. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kêt giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có 9.305 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký có 2.671 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. So với giai đoạn 2010-2015, số hộ có mức thu nhập hằng năm trên 200 triệu đồng tăng gấp 2 lần, bình quân thu nhập hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt 510 triệu đồng/hộ/năm, trong đó hộ có thu nhập cao nhất đạt trên 800 triệu đồng. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm thường xuyên cho 500 lao động địa phương, giúp đỡ được 230 hộ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi và kinh nghiệm sản xuất.

Các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp được 445,71 triệu đồng, hiến 39.590m2 đất và 26.180 ngày công lao động sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Vận động hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hoá đạt trên 90%, trong đó có 85% số hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm.

 

 

Đồng chí Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể trao tặng bằng khen

cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

 

Kết quả trong 5 năm thực hiện các phong trào thi đua đã có 79 tập thể, 221 cá nhân điển hình tiên tiến được UBND các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 111 tập thể và 495 cá nhân được Hội Nông dân các cấp biểu dương, khen thưởng.

Từ hiệu quả phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện về mọi mặt, hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức Hội được nâng cao; nông dân tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 8.902 hội viên, tăng 777 hội viên so với năm 2015.

Tại Hội nghị lần này đã có 06 tập thể và 20 cá nhân được Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ba Bể tặng giấy khen./.

Hà Thoa - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In