Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4.2021

( Cập nhật lúc: 07/04/2021  )
Thực hiện Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Công văn số 190 - CV/BTGTU ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 các nội dung sau:


1. Thời sự, chính trị

- Tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, Quốc tế và của tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Hội cho cán bộ, hội viên, nông dân; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII); tuyên truyền nội dung và việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đến cán bộ Hội, hội viên, nông dân, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

+ Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

+ Những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

+ Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử.

+ Phong trào thi đua của Hội để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật, mô hình tiêu biểu, gương điển hình giai đoạn 2016 - 2020.

- Thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh; việc đàm phán để mua vắc - xin của Bộ Y tế; triển khai tiêm vắc - xin tại một số địa phương; thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh tế

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; trồng, chăm sóc lúa, cây màu vụ xuân; phòng, chống dịch bệnhcho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản của tỉnh như chương trình OCOP; những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm năng xuất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. Các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án cho hội viên nông dân; hỗ trợ giống cây, con; triển khai phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông, lâm nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn….

3. Văn hóa - xã hội

3.1. Công tác giáo dục - đào tạo: Đặc biệt quan tâm tới hoạt động giáo dục ở các xã vùng sâu, vùng xa; phản ánh những nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục trong việc khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học; tác động của dịch Covid- 19 làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy học.Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

3.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Chú trọng công tác giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; quan tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền tới hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng; đề xuất với các cấp chính quyền những biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; phổ biến các phương án của ngành y tế trong việc chuẩn bị và tổ chức cách ly, chăm sóc người nghi nhiễm Covid- 19 trên địa bàn tỉnh tới toàn thể hội viên, nông dân.

3.3. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao: Tuyên truyền phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; phong trào thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Quốc phòng - an ninh

- Tuyên truyền việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, không để điểm nóng xảy ra gây mất ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn; các biện pháp quản lý vật liệu nổ; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 150-CV/TU ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Kết luận 45- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với các hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật…

5. Các ngày kỷ niệm

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội cả nước (25/4/1976 - 25/4/2021); 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 151 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2021); 121 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2021); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)./.

 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4.2021

Sign In